Avel och produktion av drottningar

2013 märks drottningen röd


Fågelsångens bigårdar bedriver avel, produktion och försäljning av Buckfastdrottningar. KRAV-produktion.

Snälla bin

Buckfastdrottningar

Avel och produktion av drottningar sker enligt de regler som uppställts av föreningen Svensk Buckfastavel. Höga krav ställs på avelsdrottningarna. De här kriterierna är de viktigaste:
Temperament, svärmtröghet, honungsskörd. kakfasthet, fruktbarhet, kalkyngel, nosema och utrensning. Bina ska således vara lugna till sinnes och på kakorna. De ska vara svärmtröga och producera mycket bin och honung. Dessutom får de inte ha kalkyngel eller nosemainfektion och utrensningen/städivern ska vara hög och därmed risken för yngelröta liten.

Drottningen märkes gul 2012

Utrensning

Utrensning av dött, fruset yngel ska vara mer än 80% på 48 timmar för att drottningen ska godkännas för fortsatt avel.
100% utrensning

Öparning

I aveln ingår kontrollerad parning på öar. Vi har inför säsongen 2011 två stationer för öparning, Stendörren och Ringsö med vardera sina drönarstammar. Parningsstationerna är öppna för drottningodlare att para sina drottningar på till en kostnad av 70 kr per kassett.
Ringsöfladen

Ringsö

Under 2010 har en båt inköpts för att rationalisera transporterna till parningsstationen.