Wille Knepp....... Förståndiga biodlare läser Gadden

Wille Knepp är redaktör för Vetenskaplig Revue och har under åren i Gadden kommit med intressanta och tänkvärda inlägg till gagn för yrkesbiodlingen i Sverige. Läs och lär!