Försäljning av drottningar

Försäljning av drottningar upphör

Försäljning av drottningar  upphör 2013.   
Tidsinsatsen är för stor under vår korta sommar.

Även parningsstationerna och rasparningsplatsen stängs för andra än de som idag utnyttjar dem.

2012

Vi erbjuder allt från spätt yngel till 1-årstestade drottningar
Vi producerar och säljer oparade och parade drottningar.
Vi erbjuder också avelsmaterial till drottningodlare, som själva vill ta fram produktionsdrottningar för eget bruk eller till försäljning men som inte har tillräcklig tid med eller kunskap om avel. Ni kan köpa kakbitar från avelsdjur, stationsparade drottningar eller 1-årstestade avelsdrottningar
.

Vad är en kakbit?

En kakbit på 5x5 cm innehåller ca 200 unga larver. Kakbiten skärs ut ur samhällen med avelsdrottningar. Detta är det billigaste sättet att komma över ett bra material till drottningodlingen. Kakbiten produceras så att en ram sätts in i samhället 5 dagar innan leverans ska ske. Då finns i regel både ägg och spätt yngel så larvning kan ske under några dagar.

Se även under flik Avelskurs hur larver tas om hand.

Riktpris 5x5 cm. 1500 kr

  Vad är en oparad drottning?

En oparad drottning är en nykläckt drottning där du får ombesörja parningen själv. Dessa drottningar går att få tidigt på säsongen till ett rel. lågt pris. Lämpliga till att bygga upp avläggare tidigt på säsongen. I vissa fall går det även att köpa kläckfärdiga celler vilket kan vara ett bra alternativ till tillsättning till avläggare.

Svårigheter med parning gör att jag rekommenderar att den oparade drottningen, speciellt om hon transporterats i postförsändelse, tillsättes till en yngelavläggare som stått ca 1 vecka. Drottningceller rivs innan jungfrudrottningen placeras i utätningsbur i avläggaren.

Se mer under fliken NY! Oparade drottningar

Riktpris 150 kr

 Vad är en friparad drottning?

En friparad drottning parad på rasparningsplats är en bra produktionsdrottning. Drottningen härstammar från en stationsparad drottning.  I regel är det svårt att få tag på större mängder sådana tidigt på säsongen. Leverans främst under senare delen av juli och augusti. Rasparningsplats – se under 1-årstestad drottning.

Riktpris 400 kr 

Friparade drottningar med 2 års svärmgaranti!   Arbetet med svärmkontroller/-förhindring tar mycket tid i anspråk. Nu kan du skaffa drottningar som inte svärmar under de första två produktionsåren. Du slipper en massa extra arbete och förlust av honung och bin i svärmsamhällen. Odlade efter extremt svärmtröga linjer. De kan byta stilla vilket kan vara förknippat med smärre problem vid byte på hösten då ofta moder och dotter går vid sidan av varandra (se Gadden 2009 nr 6 el under fliken svärmtröga drottningar)

Garanti: Om samhället mot förmodan skulle gå i svärm (alltså inte stilla byte) ersätts du omgående med ny drottning eller pengarna tillbaka.

Riktpris 500kr

Vad är en stationsparad drottning?

Denna drottning är dotter till en drottning som är testad i minst 3 generationer med goda resultat. Den är parad på parningsstation med drönargivare som likaså är testade i minst 3 generationer. En stationsparad drottning är dock inte en avelsdrottning eftersom den inte testats. Testen sker i serier med 15-30 systrar varav den/de främsta kan gå vidare som avelsdrottning eller drönargivare på någon av våra stationer. En stationsparad drottning kan vara en fullvärdig avelsdrottning men behöver inte vara det. I varje serie är det kanske någon enda drottning, eller kanske inte ens någon, som visar alla de egenskaper vi vill ha.

En parningsstation är en isolerad plats, helst ö, med ett antal drönargivare från minst 6 systrar.

Riktpris 1200 kr

  Vad är en 1-årstestad drottning?

En stationsparad drottning enl. ovan som ingått i en större testserie och som visat goda värden i alla bedömda egenskaper. Hon kan direkt tjänstgöra som fullgod producent av produktionsdrottningar. Parningen är här naturligtvis avgörande för resultatet varför vi  erbjuder tillgång till rasparningsplats. På dessa isolerade platser finns drönargivare från flera olika linjer med stationsparade drottningar eller f1-or.

Vi begränsar tillståndet till antalet drottningar som får dras fram från dessa drottningar eftersom vi inte vill få en dominans av enskilda linjer i landet.

Riktpris 9 000 kr. Kan säljas i mindre avläggare för en snabbare och säkrare start

  Avel av bin kräver stor kunskap och lång erfarenhet och kräver mycket tid. Vi gör det möjligt för yrkesbiodlare, föreningar, drottningodlare, drottningodlingsklubbar m.fl. att få tag på bra bin att arbeta vidare med.

Vi har ett testprogram som, förutom produktion, kynne, svärmtröghet m.fl. egenskaper, inriktas mot friska bin. Alla drottningar och drönargivare testas för nosema, kalkyngel och utrensning.  

Vänliga, svärmtröga och produktiva mödrar

Leverans av parade drottningar från i huvudsak slutet av juli

Oparade drottningar från juni

Begränsad produktion. Beställ i god tid för säker leverans!

Moms tillkommer. Inga andra avgifter.

Stamtavlor lämnas ej ut.

Garanti: Är du inte nöjd får du ny drottning eller pengarna tillbaka.

Hör av er till
Thomas Rafstedt 070 663 77 99
thomas.rafstedt@hotmail.com
 Senaste kommentarer