skördar

Diagram visande skördarna i 10-årsperioder från 1917 till idag i Tystberga Biodlareförening vid Sörmlandskusten

Diagram visande skördarna under den senaste 10-årsperioden inom Tystberga Biodlareförening vid Sörmlandskusten. Inlagt är även en trendlinje och följer vi den mot höger bör skördarna fortsätta att öka! Vi kan ju alltid hoppas Diagram framställda av T.Rafstedt.

Medelskörd 2000-2010

Vinterdödlighet 2000-2010

Några diagram visande skördar mellan 1917 och 2006
Honungsskörden under 90 år!
Mitt biår ska också handla lite om 90 biår i Tystberga Biodlareförening vid Sörmlandskusten. Under så lång tid har vi faktiskt statistik på medlemsantal, antal samhällen och skörd. De första 30 åren låg skördarna på ca 10kg/samhälle men ökade under 1950- och början av 1960-talen till drygt 20kg. Under 70-talet hade snittet ökat till 50kg och dom höga skördarna höll i sig fram till 1984. Sedan dess har de stadigt sjunkit, med ett par undantag under 1989 (lushonungsåret) och 1995. Under de senaste 10 åren har snittet legat på 30 kg men variationerna är stora från 14 kg  1998 till 43 kg i år. Men om jag lägger in en linjär trendlinje på skördediagrammet för de senaste 10 åren så visar den ändå en positiv, uppåtgående tendens – det är bara att hålla ut!
 Det verkar inte som det finns några normala biår längre, vilket flera av Mitt Biårs författare har sagt under en rad år.