Bekämpning av rapsbaggar

Ekologisk odling av oljeväxter
Thomas Rafstedt
Ur Gadden 2012-1

Freddy efterlyser mer information om ekologiska odlingsalternativ för oljeväxter. I all hast ska jag redovisa för sådan odling men först finns det kanske behov av en sammanfattning av dagsläget med rapsbaggen, dess skadeverkningar och konventionell bekämpning.

Biologi

Rapsbaggar är bland de mest fruktade skadeinsekterna inom svenskt jordbruk. Den invaderar oljeväxterna på våren när temperaturen stiger till 12-15 grader och äter på blomknopparna och ståndar-knapparna. Den lägger ägg i blomknopparna och även larverna orsakar skador. Resultatet blir deformerade skidor, ökad mängd sidoskott och deformerade toppskott samt lägre skörd.

Bekämpning

Rapsbaggarna bekämpas med pyretroider (Mavrik) och neonicotinoider. De första pyretroidresistenta baggarna i Sverige upptäcktes under år 2000 i Östergötland och i dagsläget finns resistenta rapsbaggar över i stort sett hela landet. Effekten av Mavrik har också avtagit under senare år. Resistensen innebar att lantbrukarna tvingades behandla upp till 6-7 gånger under säsongen. För att undvika resistens ska flera olika bekämpningsmedel varvas vilket för rapsbaggens del inte innebär någon lösning då det i dagsläget endast är neonicotinoiderna som är verksamma. Diskussionen om de olika bekämpningsmedlens giftighet på bin beskrivs av Freddy i reportaget från Uppsalamötet.


Alternativ till bekämpningsmedel

Vad finns det för alternativ eller komplement till bekämpningsmedlen? Höstoljeväxter behöver ofta inte behandlas eller så kan den begränsas till en kantbehandling. Våroljeväxter måste behandlas varje år. Minimering av antalet bekämpningar och att använda flera olika alternativ. Undvik att odla höst- och våroljeväxter inom samma område. Gynna naturliga fiender (rovsteklar). Undvika sena behandlingar. Lämna obehandlade ytor vilket kan skapa refuger för individer med känslighet för preparatet så att det anlaget finns kvar i populationen.

Ekologiskt odlade oljeväxter.

Som framgår av ovanstående finns det stora svårigheter även med ekologisk odling av oljeväxter. Först och främst begränsas odlingen till höstoljeväxter. Sådden på hösten ska göras så tidigt som möjligt (10-20 aug), marken ska vara väl bearbetad och dränerad så att blomningen startar så tidigt som möjligt och så jämnt som möjligt över hela odlingen. Utsädet ska vara ekologiskt och obetat. En effektiv pollinering medför att blomningen inte drar ut på tiden och medför även högre oljehalt i fröna. Bin som pollinatörer är därför viktigare för den ekologiska odlingen än för den konventionella.

Behov av rapskakor

Det finns också ett stort behov hos dagens ekologiska jordbrukare med nötkreatur av rapskakor, dvs den pressade återstoden av fröna efter oljepress-ningen som ju fortfarande innehåller en hel del olja. I dagsläget är det närmast omöjligt att få tag på ekologiskt betfor vilket kan ersättas av rapskakorna vilket ger ett tillskott av energi till djuren.

Källor:
Jordbruksverkets hemsida.
Ekologisk odling av oljeväxter. Jordbruksinformation 9-2007
Alf Denninger, Öknaskolans naturbruksgymnasium. Muntligt


Rapsbaggar äter av blomknoppar och ståndarknappar samt lägger ägg i blommorna.