Pollen

Maskrospollen i 4000 ggr förstoring

Vad är pollen?

Pollen insamlat av bina i maj och juni från ekologiskt odlade marker, skog och äng.
  Bina samlar proteinrikt pollen till sitt yngel då de samtidigt hjälper örterna att föra över pollen från den ena blomman till den andra. Nektar, som består av enkla sockerarter, främst glukos och fruktos samlar de till ” bränsle”.
    Pollenet samlar de i sina ”byxor” som klumpar vilka biodlaren kan samla in med hjälp av en pollenfälla.
   Pollen innehåller högvärdiga proteiner, vitaminer, mineraler och spårämnen. Pollen innehåller också fleromättade fettsyror. Andelen aminosyror i pollen ligger på 15-30% vilket  innebär att 20g pollen är tillräckligt för en vuxen pesons hela dagsbehov. 100g pollen innehåller lika mycket proteiner som 1/2 kg nötkött men i en för kroppen mer lättillgänglig form.
    Det bästa pollenet bör ha samlats in från så många olika växter som möjligt från bl.a. fruktträd, kastanj, klöver och maskros. Varje blomma har ett artspecifikt pollen med en egen färg och smak. Maskrospollen är orange, fruktträd gult eller gulbrunt. Vitklöver brunt. Åkerböna grått. Kastanj är klarrött men blir mörkt vid torkning. Multipollen innehåller pollen från en rad olika växter.
   Denna produkt är helt naturlig. Det enda som gjorts är att pollenet har frysts och rensats.

Vad är polllen bra för?
Antioxidanter. Pollen innehåller många olika  antioxidanter, skyddsämnen för kroppens celler.
Klimakteriebesvär. Lindring av svettningar, vallningar, nedstämdhet, sömnsvårigheter mm
Kolesterolsänkande. Pollen har en viss kolesterolsänkande effekt vilket kan förklaras av att det innehåller växtsteroler.
PMS Kan motverka besvär före mens. Starkast effekt på irritation och kort stubin, svagast på depression.
Prostataförstoring Pollenpreparat är godkända som naturläkemedel mot vattenkastningsproblem vid godartad  prostataförstoring.
Prestationshöjande Stärkande medel vid trötthet och svaghetskänsla och vid nedsatt aptit. Förbättrar syreupptagningsförmågan och minskar bildningen av mjölksyra.

Pollenallergi .
Pollen insamlat av bina har även effekt på pollenallergi. Man ska då börja en kur på hösten med att äta bara något ”korn” varje dag under en vecka, två korn dagligen under vecka 2 o.s.v. upp till en tesked. Får du en reaktion så gå tilbaka till en lägre dos. När våren och pollenallergisäsongen sätter igång igen har pollenallergin i många fall reducerats påtagligt.
Varför färskt, fryst pollen?
När pollen torkas, vilket är det vanligaste sättet att konservera det, försvinner mycket av de ”goda” bakterierna, det blir smaklöst och pollenets färger försvinner till en del. 
    Pollen innehåller bara 8% vatten och när det fryses sker ingen sprängverkan på pollenkornen samtidigt som oxidationen upphör. Det frysta pollenet klumpar inte ihop sig utan man kan ta det direkt från burken i frysen. Frysningen stoppar också bakterietillväxten utan att döda bakterierna.
   Genom att bara ta fram den mängd som man kommer att äta under några dagar så får pollenet rumstemperatur och mjölksyrebakterierna lever upp igen. Lämplig mängd pollen är en dessertsked, ca 15 g, om dagen som antingen äts tillsammans med färsk frukt, i juice eller på yoghurten.
Det färska, frysta pollenet ska förvaras i frysen!   Det bästa pollenet är ett multipollen som bina samlat in från många olika växter, helst från ekologiska marker.

Pollensamling

Pollen samlas in under försommaren. Pollen samlas in på ekologiskt odlade marker, naturmarker och skog. Skörd sker varje dag. Pollen säljs på marknader i burkar som rymmer 165 g.
Pollen 2012 Från Gadden 2012 nr 6
Jag samlade pollen under hela säsongen och det är spännande att se hur de drar. Samhällena i en bigård kan koncentrera sig på helt olika dragväxter. Medan ett samhälle drar enbart grått åkerbönpollen drar grannen bara brunt vitklöver. Jag har försökt undvika oljeväxtdrag pga. bekåmpningsmedel vilket har varit svårt eftersom våroljeväxter odlats lite här och var. Till min förvåning började bina dra på oljeväxter i en bigård som stod mer än 3 km från oljeväxterna fastän de hade både vitklöver, åkerböna och annat på närmare håll. Mycket går att avläsa av pollenbilden men jag skulle vilja sätta mig ner under vintern och göra noggrannare pollenanalyser. Vad är t.ex. det svagt rosa pollenet som de drar in i augusti? Vad är det som är grönt? 
De nya Sundancefällorna sitter under kupan och pollenet skyddas från väder och vind och blir väldigt rent. Skörden bör ske varje dag även om man kan dra på det lite om det är en varm period. För er som är intresserade av den här fällan så har Freddy ett begränsat antal till försäljning i sin butik.

Följ biåret via pollenet!

Pollen i bilder från vår till höst. Använd gärna "förstoringsglaset" för att bättre se detaljer!
I mitten av maj börjar maskrosen blomma och ungefär samtidigt startar fruktblomningen på Ökna.

21 maj

21 maj dominerar fruktträdspollenet över maskrosornas oranga pollen

7 juni


7 juni verkar maskrosen blomma över och fruktträd och något blått pollen präglar provet.

21 juni

21 juni kommer något guldgult pollen. Vitklöverns bruna pollen börjar dyka upp samt ett vitt pollen.

1 juli

1 juli drar bina nästan uteslutande på vitklöver men enstaka grått pollen i stora klumpar från åkerböna dyker upp.

9 juli

9 juli är draget på åkerböna och vitklöver men även lite gul rybs dyker upp.

21 juli

21 juli föredrar bina rybsen som befinner sig mer än 3 km från bigården och vitklöver och åkerböna minskar i provet.

3 augusti

3 augusti är det svårare att avgöra vad bina drar på. Det oranga bör vara höstfibblor, det bruna vitklöver. Om jag vore geolog skulle jag säga att det vita är kvarts och det blågröna diabas men vad det är får vinterstudier vid mikroskopet avgöra.