Ekologisk biodling sedan 1995

Vad innebär det att honungen är ekologisk?
En vanlig fråga när jag står på marknaden är: Hur vet du vart dina bin flyger?
En annan fråga är Vad är ekologisk honung? All honung är väl ekologisk?

Vid all ekologisk produktion är det produktionsförhållandena som avgör vad som får kallas ekologiskt. KRAV (Kontrollföreningen för ekologisk odling) och de certifieringsorganisationer som kontrollerar ekologisk odling har ställt upp en rad regler som odlaren måste följa. För biodlingen omfattar dessa bl.a. att inga bekämpningsmedel får användas i odlingen, bikupor får inte ställas upp var som helst, ex. vid konventionella oljeväxtodlingar eller frukt- och bärodlingar. Nektar- och pollenkällor ska huvudsakligen vara av naturligt ursprung. Biodlingen och lokalerna liksom bokföringen kontrolleras varje år.

Svar på fråga 1:
Jag vet vart mina bin flyger! Binas flygradie är max. 2-3 km och mina bigårdar är uppställda i huvudsak inom KRAV-certifierade områden, naturreservat eller vid bondgårdar med mjölkkor med stor areal av naturliga betesmarker. Honungen blir härigenom smakrik och varierar beroende på var bina hämtar sin nektar.

Svar på fråga 2:
Endast honung som är producerad under av KRAV kontrollerade förhållanden får kallas ekologisk. Mycket av annan, svensk honung kan nog betraktas som om den vore ekologisk speciellt om biodlaren inte använder kemiska bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlen anrikas i bivaxet varför vaxet från den ekologiska odlingen måste särbehandlas.

Ett stort merarbete för den ekologiske biodlaren är bekämpningen av ett kvalster, Varroa destructor, som ställer till stor skada i samhällena, inte bara i Sverige utan i  stort sett hela världen. Att bekämpa detta kvalster och de virus de sprider innebär ett stort merarbete då kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna inom den ekologiska biodlingen. Virusrelaterade sjukdomar dödar årligen massor av bisamhällen både här och utomlands.

Bina invintras på Kravsocker vilket innebär en stor merkostnad.

Alla regler för ekologisk biodling och hur du arbetar finns på fliken Starta Eko - bin.

Bina invintras med ekologiskt socker

Bina invintras med ekologiskt socker som kostar det dubbla jämfört med konventionellt socker.
Sockret blandas i en mjölktank och pumpas till en palltank på ett bilsläp.

En sommarbukett från ängsmarkerna på Nynäs

Starta eko - biodling