Honungshantering

I bigårdarna skattas honungen och tas hem till honungslokalen där honungsramarna slungas och honungen silas, ympas och förs till kylrum. Under vinterhalvåret tappas den på burk.

Slunglokalen

Hjärtat i slungrummet är en helautomatisk, 8-ramars slunga. I övrigt syns här tankar för klarning och ympning.
Slungningstid i juli

När honunen är mogen är vattenhalten ca 17% och då täcker bina cellerna med lock. Dessa måste tas bort innan ramarna med den flytande honungen kan slungas.

Avtäckning

Avtäckning sker med s.k. supergaffel.

Din rubrik

Silning av honungen från klarningstanken. När silen börjar bli igensatt drar man upp bottnen i struten med snöret och silen kan tömmas för att sedan rengöras.