Fågelsångens bigårdar

Fågelsången ligger inte långt från E4 mitt emellan Trosa och Nyköping. Bigårdarna är placerade längs kusten men även i Torsåkersdalgången upp mot Gnesta.

Fågelsången ligger vid Sörmlandskusten mellan Trosa och Nyköping och bigårdarna är placerade så att bina drar nektar från främst ekologiska marker och skogsmark. Det omväxlande landskapet med betesmarker, ängar, herrgårdar med bl.a. lönn och lind gör att honungen som produceras blir smakrik och med färg efter de blommor som bina dragit på.
Vår vid Nynäs naturreservat

Små slingrande vägar vid Ogensjö i Nynäs naturreservat

vårvinter

Under vårvintern börjar bina sätta igång med yngelsättning och när sälgen blommar kommer den första nektarn och pollenet, livsviktigt för samhället. Harlinge i Torsåker.

Vinter

Under vintern sitter bina i ett klot i kupan. De håller då en temperatur på ca 25 grader genom att förbränna sockret (ekologiskt) som de fått vid invintringen. Ca. 20 kilo socker går åt för att de ska överleva fram tills sälgen blommar.
Bigård i allén vid Bälinge kyrka i januari

En sommarbukett

Maskrosblomning

Bra skörd 2010

Hälften av samhällena dog vintern 2009/2010 men de som överlevde drog in dubbel normalskörd!