Biodling

Biodlingen

Fågelsångens biodling är ekologisk och KRAV-certifierad sedan 1995

Arbete med bisamhälle

Genomgång av bisamhälle. Yngelrum underst. Skattlådor med honung över.
Yngelrummet består av 10 st heldadantramar medan skattlådorna utgöres av 3/4-Langstroth vilket gör att de normalt inte väger mer än 18kg. Bottnen är en hög universalbotten.

Om bina svärmar blir produktionen låg i det svärmande samhället och jag försöker därför odla efter drottningar med låg svärmtendens. En svärm kan, som i det här fallet, göra ett vackert vildbygge i ett träd där man ser hur bina naturligt bygger ut kakorna. Bilden är tagen i Tyskland. Sådana svärmbyggen klarar inte vårt vinterklimat.